Miesięczne Archiwa: Październik 2012

katolicka „siła wyższa”

Swoją drogą to ciekawe jest, że katolicy, czczący przecież 

Hebrajczyka, są jednymi z najbardziej gorliwych antysemitów.